Friday, 9 November 2012

Unit 1 : Manusia

Perubahan Pada Diriku

     Manusia akan mengalami pertambahan dari segi saiz, tinggi dan berat semasa tumbesaran seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Rajah : Tumbesaran Manusia
  


1 comment:

Shiau Hwei Tseu said...

Sesuai untuk murid-murid tahap 1.